Tiêu chuẩn quốc tế

Tự hào là Doanh nghiệp đi đầu đạt tiêu chuẩn quốc tế sản xuất Sơn theo quy định.

Sơn Miền Bắc đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho lĩnh vực sản xuất, phân phối sơn, và các chất sơn, quét tương tự... Đây là bộ tiêu chuẩn mới nhất, cùng với ISO 14001:2015, được Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành ngày 15/09/2015.

Tiêu chuẩn mới này nhấn mạnh đến định hướng thị trường và sự thân thiện với người dùng, yêu cầu đơn vị được chứng nhận phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong luật định và cả mong đợi của khách hàng, đồng thời có trách nhiệm với cộng đồng, môi trường và xã hội.
Như vậy, Sơn Miền Bắc sở hữu Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực sản xuất sơn tường, đồng thời có những cam kết với việc đảm bảo lợi ích người tiêu dùng và trách nhiệm với môi trường sản xuất, chú trọng đầu tư hệ thống xử lý nước thải, khí thải trước khi xả ra ngoài môi trường.
 

Bài viết khác:

Đối tác - khách hàng

gop top